اولین انتخابات مجلس

نخستین انتخابات مجلس شوراى ملى در تهران از روز یكشنبه چهارم شعبان 1324 ق. زیر نظر هیئت نظارت به شرح زیر آغاز شد:

 نظار و اعضاى مجلس نظارت:

 1. مشیرالسلطنه رئیس مجلس/ حسب‌‌الامر همایونى.

 2. مشیر دیوان منشى باشى/ حسب‌‌الامر صدراعظم.

 3. اعظم‌‌السلطنه رئیس نظمیه/ از طرف حكومت تهران.

 4. خازن الملك / از طرف حكومت تهران.

 5. شاهزاده اسدالله میرزا / از طرف شاهزادگان.

 6. شاهزاده یحیى میرزا / از طرف شاهزادگان.

 7. امجد السلطان پسر كوچك مجدالدوله / از طرف قاجاریه.

 8. آقا سید حاجى آقا / از طرف علما و طلاب.

 9. سید محمدتقى هراتى / از طرف علما.

 10. حاجى شیخ سیف‌‌الدین / از طرف علما.

 11. حاجى سید محمد تاجر / از طرف تجار.

 12. حاجى محمد ابراهیم/ از طرف اصناف.

 13. آقا شیخ حسین سقط فروش / از طرف اصناف. / تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 3، ص 124مجلس.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.