اولین امام جمعه تهران

در سال 1236 ق. به فرمان فتحعلى شاه قاجار، میر محمد مهدى معمم اصفهانى فرزند سیدمرتضى صدرالعلماء به تهران آمد و براى نخستین بار به سمت امام جمعه تهران برگزیده شد. !رجوع کنید به امام جمعه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.