اولین آسفالت

اولین راه و خیابانى كه در ایران رنگ آسفالت را به خود دید، میدان توپخانه بود كه به مناسبت ورود ملك فیصل اول پادشاه عراق انجام شد. آسفالتى كه از سر در الماسیه كه انتهاى خیابان باب همایون بود شروع و به میدان توپخانه و اطراف آن رسید و ظرف سه روز انجام گردید. پس از آن سنگفرش كردن چند خیابان مانند سپه (امام خمینى)، پهلوى شمالى (ولیعصر)، شاه و شاه آباد (جمهورى)، آغاز شد. ! خیابان سازى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.