اولئاریوس

ایران شناس و جهانگردى كه در دوره صفویه به ایران آمده و در این مرز و بوم گردش كرده، به اوضاع جغرافیایى و سیاسى میهن آگاه شده و نتیجه مطالعه و مشاهدات خود را نگاشته و به طبع رسانده است. / فرهنگ خاورشناسان، ص 271.

وى با عضویت در سفارت هلشتین (یكى از ایالات آلمان)، در زمان شاه صفى به ایران آمد. نویسنده مزبور از سال 1633 تا 1639 م. در ایران اقامت داشت و درباره این كشور تحقیقات بسیار جالبى كرد (سفرنامه اولئاریوس).  ! رجوع کنید به سفرنامه اولئاریوس.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.