اورسل ارنست

سیاح فرانسوى كه در دوره قاجاریه به ایران آمده و مشاهدات خود را به خصوص درباره تهران در سفرنامه خود به‌‌طور مشروح آورده كه در این ارتباط حاوى مطالبى مفید است. این كتاب توسط على اصغر سعیدى ترجمه شده است. وى به شرح دقیق بازارهاى مختلف تهران و دیگر جاهاى شهر مانند میدان توپخانه و یا حتى مراسم و رفتار مردم نظیر شتر قربانى و غیره پرداخته است. این كتاب به لحاظ بررسى اوضاع اجتماعى - تاریخى تهران آن روزگار، از كتب بسیار مفید مى‌‌باشد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.