انوشیروان

مجله انوشیروان به دو زبان فارسى و فرانسه، در شهر تهران، به مدیرى آقاى دكتر كاسپارماشوریان تأسیس و در فروردین ماه 1310 ش. منتشر شده است. مجله انوشیروان مجله‌‌اى علمى، حقوقى و بیشتر مقالات آن مشتمل بر بحث در مسائل قضایى و حقوقى بود. / فهرست مجله‌‌هاى فارسى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.