انطباعات

نامى بود كه در دوره ناصرى به امور فرهنگى و طبع كتب و جراید اختصاص یافت. وزیر انطباعات ناصرالدین شاه، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (صنیع‌‌الدوله سابق) پسر حاجى علیخان حاجب‌‌الدوله فراش‌‌باشى و قاتل میرزا تقى خان امیركبیر بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.