اندرمان

نام این آبادى در تحفه سامى در ذكر شیخ علاءالدوله درج آمده:

 «شیخ علاءالدوله - متولى مزار «اندرمان» رى است...» / تحفه سامى، ص 178.

 امین احمد رازى در احوال شیخ شهاب الدین على، از این آبادى چنین یاد كرده:

 «... شیخ شهاب الدین على اباعن جد از متولیان امامزاده ابوالحسن است، كه در قریه اندرمان، كه روضه‌‌اى است از روضه‌‌هاى جنان، مدفون است... آبى كه قریب دو آسیا گردش باشد همیشه از میان اندرمان جریان مى‌‌پذیرد و این آب از یك كاریز است و طرفه آن‌‌كه از وقتى كه آن كاریز احداث شده هیچ وقت بایر نگشته و آبش نیز تنزّل ننموده بلكه در تزاید بوده...» / فرهنگ آبادى‌‌هاى ایران

 این دیه امروز نیز آباد است. / احسن التقاسیم، ص 25 نقل از رى باستان، ص 499.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.