انجمن وفائیه كفاشخانه

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. انجمن كاركنان كفاشخانه پایتخت به این نام معروف بود. اعلان تأسیس این انجمن در تاریخ 5 رمضان 1325 در روزنامه حبل‌‌المتین درج شد و اعضاى آن در ضمن این اعلان خود را كارگران كفاشخانه اسلامیه دارالخلافه معرفى و اعلام كردند كه از صغیر و كبیر دست به دست یكدیگر داده و برادروار در حضور خالق به قرآن سوگند یاد كرده و متعهد شدند كه روز به روز در ترقى صنعت كفاشى كوشیده: تا مملكت در این مورد از سایر ممالك بى‌‌نیاز شود. این كارگران از تلاش و توجهات كارفرمایان خود در راه تشكیل انجمن نیز قدردانى كردند. آنان قرار نهادند كه تحت نام انجمن وفائیه هفته‌‌اى دو بار جلسه تشكیل دهند و در ترویج صنعت كفاشى بكوشند و در ضمن سایر صنایع مملكت را در این راه تشونق كنند. از این انجمن گروهى در روز نبرد مجلس و محمدعلى‌‌شاه در محل مجلس و مسجد سپهسالار حضور داشتند كه در كنار سایر انجمن‌‌ها در مقابل نیروهاى دولتى مقاومت مى‌‌كردند. / حیات یحیى، ج 2، ص 417.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.