انجمن همت

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. انجمن همت با اتحاد و اتفاق عمله اصطبل، میرآخور، كالسكه‌‌چى و جلودار تشكیل شد. این جمعیت هدف خود را از اجتماع و اتفاق، حفظ حقوق بشرى تكمیل قواعد خدمت و نوكرى و همچنین رسیدگى به حال اعضاى انجمن و دانستن حدود نوكرى اعلام كرد. / حبل‌‌المتین، 1325قش 14، ص 3.

 به انجمن‌‌هاى صنفى و شغلى دیگرى در منابع این دوره اشاره شده است كه چون اطلاعاتى به جز اسامى آنها به دست نیامد به ذكر اسم آنها بسنده مى‌‌شود:

 انجمن صراف‌‌ها، انجمن كلاه‌‌دوزها، انجمن نوكرباب‌‌ها، انجمن اهل طرب، انجمن خیاطها، انجمن كتابفروشان، انجمن آسیابان‌‌ها، انجمن ماست‌‌بندها، انجمن پینه‌‌دوزها، انجمن ساعت‌‌سازها، انجمن مدیران جراید، انجمن اتحادیه اجزاء مطابع حروفى مطبعه شاهنشاهى، مطبعه مجلس و مطبعه شرقى. / نداى وطن، ش 48، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.