انجمن منصور

«... كه چون هر طبقه و صنفى انجمن داشتند، حتى كالسكه‌‌چى‌‌ها (انجمن منصور) را تشكیل داده بودند...» / خاطرات احتشام‌‌السلطنه، ص 613.

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. صنف كالسكه‌‌چى پایتخت نیز گرد هم آمدند و تشكیل انجمنى به نام منصور دادند مركز آن نیز در خیابان چراغ گاز منزل ضیاءالسلطنه قرار داشت. احتشام‌‌السلطنه از این انجمن به عنوان انجمنى شرور یاد كرده است ولى صحت این امر روشن نشده است. / حبل‌‌المتین، 1325، ش 120، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.