انجمن مركزى اصناف

انجمن اصناف از مهم‌‌ترین انجمن‌‌هاى پایتخت و حتى كشور محسوب مى‌‌شد. هر یك از اصناف تهران در این دوره براى خود انجمنى تشكیل داده و مركز كل آنها انجمن مركزى اصناف بود، مركز انجمن مركزى اصناف نیز یك كمیسیون چند نفرى بود. / حیات یحیى، ج 2، ص 217.

 لمبتون تعداد انجمن‌‌هاى صنفى پایتخت را هفتاد مورد ذكر كرده است كه هر كدام از آنان یك نماینده برمى‌‌گزیدند و از میان این دارالایتام كرد و مردم را به همكارى براى انجام این امور دعوت مى‌‌كرد. وى اقدام به این گونه اعمال را خارج از وظیفه و توان خود و در نتیجه غلبه احساسات ذكر كرده است. زیرا پرداختن به امور خیریه را جزو وظایف بلدیه یا شهردارى مى‌‌دانست. / انجمن­هاى تهران، ص 242.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.