انجمن كاشانیان

كاشانى‌‌هاى مقیم پایتخت نیز انجمنى به نام خویش تأسیس كرده بودند كه مركز آن نخست در پامنار بود، اما از اوایل شوال 1325ق. محل انجمن به خانه میرزا عبدالكریم كاشانى، در كوچه غریبان انتقال یافت. روز انعقاد جلسه این انجمن یكشنبه هر هفته بود. / حبل‌‌المتین، ش 157.

 انجمن كاشانى‌‌ها نسبت به انتصاب معتضدالسلطنه به حكومت كاشان، به علت اشتهار وى به استبدادطلبى اعتراض بسیار كرده، از حركت وى به سوى آن ولایت جلوگیرى مى‌‌كرد. / نامه‌‌هاى مغیث‌‌السلطنه، ص 211.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.