انجمن فرهنگی اتریش و ایران

انجمن فرهنگی اتریش در سال های 1955 و 1956  فعال بوده و در سال 1958 به طوررسمی به عنوان انستیتو فرهنگی اتریش افتتاح شد...از این رو سنت صد ساله روابط علمی و فرهنگی میان دو کشور ایران و اتریش حتی در سختترین لحظات به راه خود ادامه داد...فعالیتهای انجمن فرهنگی بر روی سه حوزه اصلی متمرکز شده اند. نخست آن که، آموزش زبان آلمانی و ارائه دوره های تکمیلی برای معلمان زبان آلمانی در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند...همکاری ارکستر سمفونی تهران با موسیقیدانان اتریشی بوده ایم...سومین حوزه و ... حمایت و پشتیبانی از گفتگوی تمدن هاست، و مهم ترین عناصر این گفتگوها پیرامون همکاری های علمی و آموزش روزنامه نگاران هستند...ایران از نقطه نظرهای سیاسی و فرهنگی یکی از بانفوذترین کشورها در جهان اسلام به شمار می آید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.