انجمن فرهنگ

از انجمن‌‌هاى فرهنگى و آموزشى تهران بود. انجمن فرهنگ به گواهى منابع و جراید این دوره به همّت عده‌‌اى از جوانان تحصیل‌‌كرده تشكیل شد. / صوراسرافیل، 1326، ش 25.

 بنا به اعلان روزنامه صوراسرافیل هدف این انجمن سواى تلاش براى حفظ اساس مشروطیت و وطن‌‌پرستى، ترویج معارف و نشر علوم نیز بوده است. در راستاى هدف یاد شده انجمن به تشكیل كلاس‌‌هاى درس متنوعى، اقدام كرد. در كنار این كلاس‌‌هاى درس كه به صورت رایگان دایر بود، انجمن به توزیع لوازم‌‌التحریر مجانى نیز در میان شاگردان این كلاس‌‌ها مى‌‌پرداخت. كلاس انجمن در این موارد درسى برگزار مى‌‌شد: تاریخ، دفتردارى، عربى، حساب، انگلیسى، جغرافیا و فرانسه. / حبل‌‌المتین، 1325، ش 201.

 تعداد شاگردان این كلاس‌‌ها به صورت روزافزونى افزایش مى‌‌یافت و روزنامه كاسبى كه در بادكوبه منتشر مى‌‌شد از اقدام این عده جوانان ایرانى با درج مطلبى قدردانى كرد. این انجمن در كوچه عرب‌‌ها نزدیك خانه منصور الحكما، خانه میرزا عبدالكریم یزدى قرار داشت. / همان‌‌جا.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.