انجمن غیبى نسوان

اتحادیه غیبى نسوان كه در 1907 تأسیس و داراى گرایش‌‌هاى تند انقلابى بود. (ژانت آفارى، انجمن‌‌هاى نیم‌‌سرى زنان در نهضت مشروطه، ترجمه جواد یوسفیان، تهران: نشر بانو، 1377، ص 21) همچنین از عالیت‌‌هاى زنان این اتحادیه ارسال نامه‌‌اى براى نداى وطن بود كه در شماره 70 تاریخ چهارشنبه 23 شعبان 1325ق. این روزنامه درج شد زنان عضو انجمن غیبى به وسیله این نامه از نمایندگان ملت خواستند تا هر چه سریعتر متمم قانون اساسى را تدوین و تصویب كرده به وضع بى‌‌سروسامان كشور پایان دهند، و چنانچه توان انجام این امور را ندارند استعفا داده اداره امور مملكت را به زنان بسپارند. عبدالحسین ناهید، زنان در جنبش مشروطه، تبریزى، نشر احیا، 136، ص 63. / نقل از انجمن‌‌هاى تهران، ص 266.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.