انجمن عراق عجم

این انجمن در ربیع‌‌الاول 1325ق. از اهالى ولایات بزرگ عراق عجم شامل اصفهان، كاشان، قم، ساوه، سلطان‌‌آباد، قزوین، همدان و كرمانشاه كه در تهران سكونت داشتند، تشكیل شد. جلسات هفتگى آن در روزهاى جمعه برگزار مى‌‌شد. ظاهراً هزینه اداره انجمن به صورت ماهیانه و به مبلغ یكصد و هشتاد تومان توسط «عراقیان غیرتمند« تأمین مى‌‌شد. صنیع‌‌الممالك و میرزا صادق ادیب‌‌الممالك از اعضاى این انجمن بودند.

 در ربیع‌‌الثانى همین سال میرزا صادق ادیب‌‌الممالك به انتشار روزنامه به نام خود انجمن دست زد. انتشار این روزنامه تا سال 1326 ادامه داشت و یك روزنامه ادبى به شمار مى‌‌رفت. روزنامه عراق عجم نثر شیرین و پخته نوشته‌‌هاى خود را مدیون تلاش ادیب‌‌الممالك بود

 حبل‌‌المتین در توصیف این روزنامه، در آن ایام چنین نگاشته است:

 «... روزنامه كه باغى است مشحون به انواع گل و ریحان و اقسام اشجار و اثمار، گل‌‌هاى رنگینش مشام جان را معطر مى‌‌سازد و روح را نشاط مى‌‌بخشد، مقالاتى چون لؤلؤ شاهوار و بیاناتى چون در خوشاب، سخنانى پخته و كلماتى سنجیده، جاهل را عالم و عالم را كامل سازد...».

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.