انجمن طبرستان

همانگونه كه از نام انجمن برمى‌‌آید، محل اجتماع اهالى طبرستانى و مازندرانى در پایتخت بود. این مجمع به نام انجمن یگانگى طبرستان نیز معروف بود. از تاریخ دقیق تأسیس آن آگاهى در دست نیست، ولى به نظر مى‌‌رسد كه در اواخر سال 1325 و یا اوایل سال 1326ق. این انجمن به جرگه انجمن‌‌هاى ملى پایتخت پیوست.

 مركز آن ابتدا در منزل صدرالسلطنه قرار داشت و سپس به خیابان پستخانه شماره 23، انتقال یافت. عین‌‌السلطنه در خاطرات روزانه خویش به اعتراض این انجمن در مورد زیاد بودن مالیات اراضى مازندران، به مجلس و دولت اشاره كرده است. / خاطرات عین‌‌السلطنه، ج 3، ص 2018.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.