انجمن صنایع

از انجمن‌‌هاى فرهنگى آموزشى تهران بود. انجمن صنایع ارتباط تنگاتنگى با مدرسه اسلام كه توسط سید محمد طباطبائى تأسیس شده بود داشت. در كنار این مدرسه كارخانه یا كارگاهى براى قالى‌‌بافى دایر بود. سید اسدالله رئیس مدرسه و كارگاه در سال 1325 ق. براى گسترش این نوع نظام آموزشى یعنى ترویج صنعت و آموزش صنایع در كنار درس‌‌هاى تئوریك به شاگردان، تصمیم به تأسیس انجمنى به نام انجمن صنایع یا صناعت گرفت. این انجمن كه در هر هفته دو روز یعنى یكشنبه و چهارنشبه تشكیل جلسه مى‌‌داد، اعلام كرد كه، هدفش آشنا كردن اطفال در طول تحصیل با صنایع است تا آنان پس از فراغت از تحصیل داراى مهارت در صنعتى خاص شوند. مؤسسان انجمن عبارت بودند از:

 سیدمحمد مجتهد، میرزاى كاظم آقا، مستوفى‌‌الممالك وزیر جنگ، دبیرالدوله، معزالسلطان، جهانسوز میرزا، نجم‌‌الممالك، معظم‌‌الملك، زمان خان‌‌امیر پنجه، میرزا سلیمان‌‌خان پیش‌‌كار وزارت جنگ، میرزا مهدى‌‌خان رئیس، آقا میرزا كریم‌‌خان، میرزا على‌‌خان مستوفى، امان‌‌الله میرزا، حاجى على اكبر شالفروش محمد آقا تاجر، حاج میرزا على تاجر.

 روزنامه نداى وطن همزمان با تأسیس انجمن ضمن تجلیل از این اقدام تصریح كرد كه این اولین انجمنى است كه براى ترویج صناعت تشكیل شده است. / نداى وطن، 1325، ش 127.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.