انجمن شهر

«... در دوره رضا شاه... شهردار وى قزاقى بود به اسم سرتیپ كریم آقا بوذرجمهرى و براى تهران انجمن شهرى هم انتخاب كرده بود...» / نگاهى به تهران، ص 130.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.