انجمن شاهزادگان و قاجار

مجمع شاهزادگان و قاجار در صفر 1325 ه .ق اعلام موجودیت كرد. اكثر شاهزادگان و قاجاریان در این انجمن فعالیت داشتند. سالارالسلطان ایل‌‌خانى، پسر عضدالملك مدیر انجمن، شیخ سیف‌‌الدین و اعزازالسلطان نایبان انجمن و شعاع‌‌الدین میرزا امین صندوق انجمن شاهزادگان بودند.

 این مجمع از حامیان احتشام‌‌السلطنه و علت حمایت خود را از رئیس مجلس قاجارى بودن وى و ایفا نمودن وظیفه ریاست مجلس به نحو احسن توسط احتشام‌‌السلطنه اعلام كرده بود. / خاطرات عین‌‌السلطنه، ج 3، ص 1921.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.