انجمن سواد اعظم

دكتر خلیل‌‌خان اعلم‌‌الدوله در نیمه‌‌هاى سال 1325ق. این انجمن را تأسیس نمود، انجمن بر اساس نظامنامه‌‌اى سى و دو ماده‌‌اى فعالیت مى‌‌كرد. پس از مدتى اعلم‌‌الدوله از ایران خارج شده، اداره انجمن را به شیخ محمدعلى تهرانى رئیس انجمن علمى واگذار كرد. / تاریخ انقلاب مشروطیت، ملكزاده، ج 1، ص 421.

 مركز انجمن سواد اعظم در گذر هفت‌‌تن در خانه‌‌هاى معتمدالدوله قرار داشت. / نداى وطن، 1325، ش 110.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.