انجمن سطوت

انجمن سطوت در آخرین ماه‌‌هاى حیات مجلس و انجمن‌‌هاى ملى به صحنه فعالیت انجمن‌‌ها وارد گردید. مركز آن نیز در سرچشمه كوچه میرزا محمود وزیر واقع بود. / حبل‌‌المتین، سال اول، پنجشنبه 9 صفر 1326، ش 45، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.