انجمن خدمت فراشخانه

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. این انجمن از كاركنان فراشخانه تشكیل شد و نام خدمت را برگزیده بود. از آنجا كه این مجمع پیش از انجمن معروف اعیان و سرداران كه نام انجمن خدمت را بر خود نهاد، تأسیس شده بود، به انجمن مركزى شكایت برد، انجمن مركزى نیز ضمن حمایت از انجمن خدمت فراشخانه از اعیان و سرداران خواست تا نامى دیگر براى انجمن خویش برگزینند. / حبل‌‌المتین، ش 142، ص 3.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.