انجمن خبازها

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. نكته جالب در مورد انجمن خبازها درگیرى یكى از اعضاى آن به نام میرزا باقر خباز با امین‌‌التجار وكیل مجلس است. امین‌‌التجار ضمن مطرح كردن این درگیرى در مجلس از وكلا خواستار شد تا جلو دخالت بى‌‌رویه این گونه انجمن‌‌ها در امور سیاسى و امورى كه مربوط به آنان نمى‌‌شود، بگیرد. سید محمد طباطبائى نیز ضمن پشتیبانى از امین‌‌التجار در این جلسه اظهار داشت كه این انجمن حق دخالت در  عمل حكومت و عدلیه را نداشته، صرفاً مى‌‌بایست به امور خبازخانه پایتخت بپردازد. / مذاكرات مجلس، 17 رجب 1325 ص 263.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.