انجمن خاقان

انجمنى است ادبى كه از فضلا و ادباى زمان فتحعلى شاه و به فرمان او تشكیل یافت و قرار شد كه تذكره‌‌اى نیز در شرح حال دانشمندان و شاعران دربار تألیف گردد. این تذكره را ابتدا احمد بیگ كرجى آغاز كرد، عمرش كفایت نكرد و سرانجام «تذكره انجمن خاقان« را فاضل خان گروسى كه خود عضو انجمن بود تمام كرد. تنها نسخه این كتاب كه تاریخ 1227 ق. را دارد در كتابخانه برلین مظبوط است. سرآمد شاعران انجمن خاقان (فتحعلى خان) صبا، (میرزا عبدالوهاب) نشاط و (سیدحسین طباطبایى) مجمر هستند.

 «بدین قرار، صدها شاعر قصیده‌‌گو و غزلسرا، كه محور همه آن‌‌ها ملك الشعراى صبا بود، به امید نزدیك شدن به مركز قدرت و گرفتن صله و جایزه و كسب نام (بهترین شعر) و ربودن قلب ملك الشعرایى، از هر سو در پیرامون شاه، شاعر و شعرشناس گرد آمدند و انجمنى به نام انجمن خاقان تشكیل دادند و در ستایش دست بخشنده ممدوح بزرگ و ولیعهد جوان و وطن‌‌پرست او، عباس میرزا نایب‌‌السلطنه... سخن دادند...» / از صبا تا نیما، ص 15.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.