انجمن تأسیس مكاتیب ملیه ایران

در سال 1315 خ. مجلسى به منظور تأسیس مدارس جدید در تهران تشكیل شد و خود را «انجمن تأسیس مكاتیب ملیه ایران« نامید كه بعدها به اسم انجمن معارف موسوم گشت ! رجوع کنید به انجمن معارف.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.