انجمن باغ میکده

به طور مخفی در محرم ۱۳۲۲ توسط عده‌ای از آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان تاًسیس گردید. همانند انجمن مخفی ماهیت انقلابی داشت. اعضای اصلی عبارت بودند از ملک‌المتکلمین - میرزا جهانگیرخانسید محمدرضا مساوات شیرازی - سیدجمال واعظ - یحیی دولت‌آبادی - حاج سیاح - علی اکبر ساعت ساز - سلیمان خان میکده و دیگران. بیش از ۶۰ عضو داشت.

این انجمن کمیته‌ای بنام «کمیته انقلاب» داشت که با گروه حیدرخان عمواوغلی همکاری داشتند و عباس آقا تبریزی کٌشنده علی‌اصغر اتابک ( امین السلطان) از این کمیته بود.

در میان اعضای این انجمن، بابیان برجسته ای چون شیخ محمدمهدی شریف کاشانی ، ملک المتکلمین ، سید جمال واعظ ، سید محمدرضا مساوات ، سید اسدالله خرقانی ، شیخ مهدی بحرالعلومکرمانی ، ابوالحسن میرزا قاجار - آقا میرزا محسن (برادر صدرالعلما) - سلیمان خان میکده - یحیی دولت‌آبادی - محمدعلی خان نصرت السلطان - جهانگیرخان صوراسرافیل ، میرزا عباس علی خان شوکت ، حامدالملک شیرازی ، میرزا محمود شیرازی ، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی و ....حضور داشتند. برخی ار ایشان در میان منسوبان نسبی و سببی صبح ازل قرار داشتند و برخی نیز در گذشته، به قبرس رفته و با پیشوای شان دیدار کرده اند./نبوی رضوی, سید مقداد. «زندگی ملک المتکلسمین». در تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش, 1393. 333.

 

 

مهدی ملک زاده از شیخ محمدمهدی شریف کاشانی بعنوان ریاست این انجمن که به انجمن باغ میکده شناخته می شود نام می برد. /ملک زاده, مهدی. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران جلد2. 240.

نبوی رضوی, سید مقداد. «تکاپوهای مشروطه خواهانه ملک المتکلمین». در تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش, 1393.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.