انجمن اکباتان

 قریب سى نفر از همدانى‌‌هاى ساكن تهران در شوال 1325، انجمن موسوم به همدان یا اكباتان را تشكیل دادند. محل اجتماع اعضاى آن در منزل عنایت‌‌السلطنه قرار داشت. / خاطرات فرید، ص 185.

 روزهاى تشكیل جلسه انجمن ظاهراً متفرق بود. فریدالملك ایام متفاوتى را در طول هفته ذكر كرده است كه اعضاى انجمن اكباتان در محل انجمن به مشورت مى‌‌نشستند. عده‌‌اى از اعضاى این انجمن عبارت بودند از: میرزا محمدعلیخان فریدالملك همدانى، عنایت‌‌السلطنه، مساعدالملك و حاجى شیخ تقى وكیل‌‌الرعایا، انجمن اكباتان با اهالى همدان ارتباط تنگاتنگى داشت و ساكنان آن دیار تظلمات خویش را براى رسیدگى به این مجمع ارجاع مى‌‌دادند. / همان، ص 298.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.