انجمن اوین

از انجمن‌‌هاى محلى تهران بود. آگاهى در مورد این انجمن بسیار محدود است و عزیزالسلطنه (ملیجك) در خاطرات روزانه خویش به این انجمن اشاره‌‌اى بسیار گذرا كرده است. عزیزالسلطنه نوشته است كه یكى از مریدان ظهیرالدوله و در واقع از اضاى انجمن اخوت كه توسط قزاقان در جریان به توپ بسته شدن مجلس دستیگر شده بود اعتراف كرده كه مقدارى بمب در انجمن اوین مخفى كرده است. اما در این باره كه آیا میان این انجمن و انجمن اخوت كه انجمنى غیر سیاسى بوده است ارتباطى وجود داشته یا نه هیچ اشاره‌‌اى نكرده است. / خاطرات عزیزالسلطنه، ج 2، ص 1244.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.