انجمن اصفهان

اكثراً از تجار و كسبه اصفهان ساكن پایتخت به ریاست میرزا محمود تاجر تشكیل شده از دیگر اعضاى آن مى‌‌توان سید بدالرحیم اصفهانى و مستشارالتجار را نام برد. هیأت رئیسه این انجمن در میان مشروطه‌‌خواهان حقیقى به ارتباط داشتن با دربار و حوزه مركزى استبداد متهم بودند. ظن مشروطه‌‌خواهان وقتى به یقین تبدیل شد كه در جریان تحصن مشروطه‌‌خواهان و انجمن‌‌هاى مدافع مجس در جمادى‌‌الاولى 1326ق. تلاش بسیارى كردند تا نظر مساعد باقى انجمن‌‌ها را براى تبعید ملك‌‌المتكلمین و سایر آزادى‌‌خواهان جلب كنند. / حیات یحیى، ج 2، ص 235.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.