انجمن اشراف

«منجمله انجمن اشراف تحت ریاست امیرخان پسر سپهسالار آقا وجیه. مخلص هم در آن انجمن وارد بودم، یعنى دعوت شدم و ده تومان هم ورودیه از من گرفتند و از من احتراز مى‌‌كردند. صورت تقویت مجلس بود و در عمل تخریب روزنامه‌‌ها، جز تجزیه كردن، زشت گفتن، تهمت زدن، حرفى نداشتند، گاهى تذكر به انقلاب فرانسه كه هیچ تناسب با وضعیت و احوال ما نداشت.» / خاطرات و خطرات، ص 151.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.