انجمن اتحادیه تلگرافى

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. این انجمن توسط كاركنان تلگرافخانه در اوائل سال 1326ق. تشكیل شد و مركز آن نیز در خیابان چراغ‌‌برق كوچه پشت بانك شاهنشاهى نمره سه قرار داشت و روزهاى تشكیل جلسات آن دوشنبه و چهارشنبه هر هفته بود. / حبل‌‌المتین، ش 271، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.