انبار توپخانه مباركه

در دوره ناصرى در جنوب غربى ارگ سلطنتى كه باغ بزرگى به نام گلشن واقع بود، میدان توپخانه (میدان ارك فعلى) را احداث كردند كه در شمال غربى آن انبار توپخانه مباركه قرار داشت كه هم اكنون در آن‌‌جا مسجد ایجاد شده است. / نقشه موسیو کرشش 1275 ق.

 بررسى اسناد و منابع تاریخى نشان مى‌‌دهد انبار توپخانه مباركه از دوره فتحعلى شاه در این محل كه گوشه شمال غربى میدان ارگ كنونى است ساخته شده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.