امین السلطان (بازار و میدان)

بازار امین‌‌السلطان، ادامه بازار حضرتى و در جنوب چهار راه مولوى (دروازه قدیم شاه عبدالعظیم و شمال شرقى بقعه سر قبر آقا) واقع بوده كه به میدان امین السلطان منتهى مى‌‌گردیده است.

 ابراهیم خان امین‌‌السلطان صدراعظم پدر میرزا على اصغرخان اتابك بود. وى در زمان حیاتش میدان اختصاصى غلات، علوفه، هیزم و ذغال داشت. البته پس از او امین‌‌السلطان دوم (پسر ابراهیم خان یعنى على اصغرخان اتابك) این میدان گسترش یافت و به جنوب شرقى بقعه سرقبر آقا تا میدان شوش فعلى گسترش و به میوه اختصاص یافت و این وضع تا یكى دو سال پیش ادامه داشت، تا این‌‌كه در این زمان میدان میوه و تره بار به شمال بهشت زهرا انتقال پیدا كرد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.