امیر مفخم بختیارى (باغ

باغ انارى (تهران پارس) را زمانى لطفعلى خان امیر مفخم بختیارى مالك مى‌‌گردد. !رجوع کنید به انارى (باغ).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.