امیر تومان (خانه)

خانه امیر تومان و كوچه امیر تومان در مجله عودلاجان و در گوشه شمال شرقى تهران حصار صفوى قرار داشت. / نقشه موسیو کرشش تهران 1275 ق.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.