امیرحسین امیرپرویز

(زاده 1302 تبریز) او پس از اخذ لیسانس کشاورزی دانشگاه تهران عازم آمریکا شد و در سال 1333 از دانشکده کشاورزی مینه سوتا کارشناسی ارشد اقتصاد و سیاست کشاورزی را دریافت نمود.

به کشور باز گشت سالیان متمادی معاون فنی وزارت کشاورزی بود. در سال 1353 استاندار همدان شد. چند ماه بعد استاندار لرستان و سپس کرمانشاه شد./ شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج1، ص 192.

در کنفرانس خوارو بار و کشاورزی جهانی رم و کمیته کشاورزی سنتو عضویت داشت. در شهریور سال 1357 در کابینه شریف امامی و سپس در کابینه ازهاری وزیر کشاورزی شد./ روزشمار انقلاب اسلامی، ج. ۵، ص 69.

 وی در سال 1358 به انگلستان مهاجرت سیاسی نمود و جزو افرادی بود که در لندن در کنار فعالیت تجاری خویش با بختیار همکاری می‌کرد./ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج. ۳۸،ص 24.

 نشان درجه چهار همایون  و مدال پهلوی دریافت کرده بود./ اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر، سکینه کریمی.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.