امانیه

تپه‌‌اى بوده است جزو اراضى الهیه كه بعدها با تفكیك و فروش اراضى الهیه توسط ورثه خانم فخرالدوله مالك آن‌‌جا، از الهیه جدا شد و در ساخت و ساز پنجاه شصت سال پیش مورد هجوم بساز و بفروش‌‌ها قرار گرفت و ساختمان‌‌هاى فراوانى در آن‌‌جا احداث شد.

 ایرج افشار نقل مى‌‌كند: «... قوش‌‌باشى باغبان معمر بازمانده از عصر ناصرالدین شاه كه در سال‌‌هاى آغاز تأسیس دبیرستان شاهپور تجریش زنده بود براى پدرم نقل كرده بود كه معیر الممالك [مالك عمارت باغ فردوس] براى این‌‌كه موقع نشستن در ایوان طبقه سوم به تهران بنگرد به خیال افتاد كه سر تپه «امانیه« واقع در اراضى الهیه رابردارد و به همین منظور دستور داد كه به خاك‌‌بردارى بپردازند ولى پس از این‌‌كه مقدارى از سر آن را برداشتند چون خرج كار زیاد بود از ادامه خاك‌‌بردارى منصرف شد.» / نامواره دكتر محمود افشار، ج 2، ص 1016.

 «امانیه به نام دكتر امان پور نام‌‌گذارى شده و از نام‌‌گذارى‌‌هاى دوران رضا شاه است. تپه‌‌هاى امانیه در جنوب تجریش و در شرق خیابان پهلوى است... .» / جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 1، ص 109.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.