امامزاده عبدالله

در آبادى جائج كه از قراى لواسان است و در گذشته دیه آبادى بوده است، امامزاده‌‌اى موسوم به امامزاده عبدالله از اولاد حضرت امام موسى كاظم (ع) در آن‌‌جا مدفون است. مسیو درن آكادمى، پروفسور روس، كه در سال 1290 ق. هنگام مسافرت ناصرالدین شاه به جائج و اطراف آن همراه شاه بوده است، راجع به امامزاده مزبور مى‌‌نویسد:

 «از قریه گلندوئك كه خارج شدیم، تقریباً وصل به قریه مزبور مختصر آبادى‌‌اى كه مقبره امامزاده با گنبد سفید از گچ داشت، معروف به امامزاده عبدالله از اولاد امام موسى كاظم (ع) مى‌‌باشد... البته سنگ قبر آن‌‌جا دیده نشد.» / تاریخ تهران، ص 28

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.