امامزاده شعیب

در آبادى فیروزآباد رى بقعه‌‌اى قدیمى وجود دارد كه اهل محل آن‌‌جا را با نام امامزاده شعیب فرزند امام موسى كاظم (ع) مى‌‌شناسند. با توجه به این حقیقت كه آن حدود در قدیم هرگز شیعه‌‌نشین نبوده است تا فرزندى از امام را در آن‌‌جا مدفون سازند و نیز ظاهراً در كتب رجال و انساب و تراجم احوال، ذكرى از فرزندى بدین نام از آن امام بزرگوار كه در شهر رى مدفون شده باشد، درج نشده و از سویى شیبانى محمد بن حسن، فقیه بزرگ حنفى و یا ابوحنیفه در آن حدود مدفون است، مى‌‌توان چنین پنداشت كه پس از آغاز خرابى و متروك ماندن رى و رواج مذهب شیعه اندك اندك كلمه شیبانى به شعیب كه قرابت مختصر لفظى دارند، تصحیف یافته است؛ بنابراین این محل مدفن امامزاده شعیب نیست. / برخى از آثار رى، ص 64.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.