اقبال

مجله اقبال به مدیرمسئولى آقاى محمد باقر محیط و سردبیرى محمدحسین‌‌خان رمزى در تهران تأسیس و شماره اول آن در برج قوس 1297 ش. منتشر شده است. اقبال مجله‌‌اى است ماهیانه، علمى، ادبى، اخلاقى، اجتماعى و تاریخى. مندرجات مجله بیشتر عبارت از مطالب متنوع تاریخى و ادبى است. / فهرست مجله‌‌هاى فارسى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.