افشار سردار كل

شوهر پروین‌‌الدوله است كه آمریكایى‌‌ها قسمت‌‌هایى از اراضى كالج (دبیرستان البرز) را از او به مترى سى شاهى خریدند. !رجوع کنید بهباغ پروین‌‌الدوله.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.