اعلان

از سال‌‌هاى اولیه چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه «اعلان«هاى تجارى را نیز در كنار دیگر مطالب مى‌‌توان مشاهده كرد. نظیر «اعلان فروش كتب» و به مرور زمان با نزدیك شدن به اواخر حكومت قاجاریان و فراوانى روزنامه و مجله «اعلان«هاى تجارى كه منبع اقتصادى مناسب و درخور توجهى برایشان بود، جایگاه خود را یافتند ! آگهى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.