اعتماد حضور

میرزا سیدعلى فرزند على‌‌اكبر مستوفى مخصوص بعد از مرگ پدر مستوفى مخصوص موزه و زرگرخانه شد حسابدار ضرابخانه هم بود. 1309ق. ملقب به اعتماد حضور شد. / همان.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.