اعتضادالملك

حسین‌‌خان (محمدحسین‌‌خان). فرزند میرزا محمدخان قاجار دولو سپهسالار اعظم (درگذشته: 1311).

 وى ابتدا داماد میرزا آقاخان نورى بود سپس داماد ناصرالدین شاه شد. در سال 1282 به نیابت پدر خود، به ریاست توپخانه منصوب گردید. در 1287 با دریافت لقب مذكور، به حكومت سمنان و دامغان رسید. وى مجدداً در سال 1306 حاكم سمنان و دامغان شد و تا پایان عمر در این سمت باقى ماند. / القاب رجال، ص 33.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.