اعتضادالسلطنه (عمارت)

عمارت اعتضادالسلطنه علیقلى‌‌میرزا در بازار تهران، در جنوب غربى امامزاده زید قرار داشت. / نقشه موسیو کرشش، 1275 ق.

 این عمارت جنب مسجد آذربایجانیان بود كه اعتضادالسلطنه قسمتى از خانه خود را بنا بر توصیه مرحوم شیخ عبدالحسین براى توسعه شبستان به مسجد واگذار كرد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.