اصطبل خاصّه

واحدِ نگهدارى چهارپایان دربارِ شاهى؛ نیز ر اصطبل پادشاه. «نزدیك كه رسید، معلوم شد چادرهاى اصطبل خاصّه است.» (ناصرالدین شاه، 1300 ق: ص 24). «انبار قدیم واقعه در ارك مبارك جنب اصطبل خاصه دو چشمه او ریخته.» (عرایض توپخانه، 1304ق: ص 75).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.