اصطبل ارگ

در درون ارگ در دوره ناصرى در شمال اصطبل مباركه و توپخانه در جنوب تكیه دولت قدیم در جایى كه تقریباً كاخ دادگسترى امروز واقع است، قرار داشت.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.