اصطبل

اصطبلِ توپخانه. «اگر نایب و جلودار و عمله اصطبل براى خود مداخلى كرده و علیق اسب را نرسانده باشند...» (قانون نظام، 1277ق: ص 2 . محلِ نگهدارى چهارپایان. «طویله بزرگى براى اصطبل سربازخانه و اسب صاحب‌‌منصبان فوج ساختم.» (نظام‌‌السلطنه، ج 1323 - 1318 1ق: ص 153).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.